Elskåp - Vad är det?

Vad är ett elskåp?

Ett elskåp har nog de flesta sett, det är skåpen som står utefter våra gator som innehåller utrusting för att den elektriska anslutningen till våra hus skall fungera.
Det finns många olika typer av skåp, ett exempel är en elcentral där det sitter olika elektriska komponenter och i vissa fall även mätare och andra former av styrning.

Proppskåp

Proppskåp som även kallas el-central är en elteknisk installation som består av ett skåp med en eller flera säkringar i.
Olika typer av material och skydd

Ett elskåp kan antingen vara byggt i plast eller någon typ av stål eller metall. Vilken typ av material som används beror på om skåpet skall stå ute eller inne och vilken typ av apparatur som skall sitta inne i skåpet.
Man kan också på olika sätt fuktskydda ett elektriskt skåp. Det finns olika typer av skydd mot fukt och damm, detta anges enligt den så kallade IP-klassningen.


När det gäller alla typer av elektriska installationer som tex konstruktion och inkoppling av ett elskåp måste detta göras av en behörig elektriker. Detta är mycket viktigt eftersom det är kagkrav på detta och är inte installationen utförd på rätt sätt av en person med rätt behörighet gäller inga försäkringar och liknande.

25 okt 2016