Grönt kaffebönsextrakt

Detta extrakt innehåller gröna kaffebönor är kaffebönor som ännu inte har rostats. När man rostar kaffebönor minskas mängder av kemikalien klorogensyra. Därför innehåller gröna kaffebönor betydligt mer klorogensyra jämfört med vanliga, rostade kaffebönor.

Forskning visar att om man tar gröna kaffeextrakt dagligen kan detta leda till viktminskning under en period av 12 veckor. Men än så länge är den forskningen precis påbörjad.

1 nov 2015